* » عضویت در سایت

**

میزان رضایت مشتری بر اساس اسناد موجود

نظرسنجی

آیا می دانستید پکیج برقی گرم الکتریک در سازمان ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و در ایران تنها تولید کننده پکیج برقی است ؟

بلی
خیر

اطلاعات
متاسفانه این سایت اکنون عضو جدیدی برای خود نمی پذیرد... لطفاً بعداً صفحه ی عضویت در سایت را چک کنید.
چشم نظر