* » تماس با ما

**

میزان رضایت مشتری بر اساس اسناد موجود

نظرسنجی

آیا می دانستید پکیج برقی گرم الکتریک در سازمان ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و در ایران تنها تولید کننده پکیج برقی است ؟

بلی
خیر

تماس با مادر هر ساعت از شبانه روز میتوانید پیام خود را برای ما ارسال کنید

تمامی پیامهای رسیده در اسرع وقت و نهایتا" تا 24 ساعت پاسخ داده خواهند شد.


چشم نظر